DBT-BET LIFE SCIENCE RESULT


IFAS believes in creating milestones in DBT-BET Life Sciences results by providing the aspirants much needed platform to learn and ace the race of DBT-BET.

At IFAS, we believe in creating toppers of DBT-BET Life Sciences through our structured and systematic courses and provide the right guidance to crack DBT-BET exam. Helping aspirants chase their dreams.......

DBT-BET Life Sciences : 2021

B R SIDDHARTH
PAHELI SHARMA
PAILA KUMARI
SUPARNA DHAR
AKANSHA DADRWAL
AMRITA GOSWAMI
ARITRA CHAKRABORTY
GREESHMA SHANAVAS P
ARUN KUMAR M
BRINDABAN DAS
KRITIKA VERMA
MEGHA P KUMAR
NAVKIRAN KAUR
NAZIM UDDIN AFZAL
NEHA PATIL
OMKAR LANDE
PRATIK KUNDU
SAYLI RASAL
RAVINDER SINGH
ROHIT DASHPUTE
SAGARIKA DAS
SAPTARSHI ROY CHOWDHURY
SHUMAIZA ASIF
AKSHAY VYAWAHARE
YASHA TAIMURI
AJAD PATEL
ARPITA BHATTACHARYYA
RACHITA SHARMA
ALIA HASHMI
ASHRAF ALI
MARU DEVANGKUMAR
R KARTHIK SHRINIVASAN
UDAAT MITTU
SNEHA VERMA
SURYA TIWARI
WALKE ROHIT
ABHILASHA SINGH
ABHISHEK SWARNAKAR
ANJANA SHARMA
DEEPIKA TUTEJA
DIPANWITA BISWAS
KOMAL SHARMA
MANISHA BAIRWA
MONALISA MUKHERJEE
MONALISA
POONAM JANGHU
RAMESH SENWAR
RITUPARNA MONDAL
ROUNIK KARMAKAR
SANCHIT SINGHANIA
SAYALI KHISTY
VIDHI MALHOTRA
BISWARUP MAHATO
DEEPA AJNAR
KHUSHBOO LILARIA
KM PRINCI GUPTA
FARHANUR RAHMAN
PALEM PRANATHI
PRATYUSHA GHOSH
SHUBHAM ROY CHOUDHURY
BHAVIKA GUPTA
MURLIDHAR MADHUKAR
SUNIL KUMAR
S M ROSE