NET CHEMICAL SCIENCE (CS) Cut-Off


CSIR NET CHEMICAL SCIENCE Cutoff 2021 - 2018. CSIR NET has been declared NET 2021 cutoff online. Check the CHEMICAL SCIENCE 2021 cutoff here along with previous year cutoffs

NTA CSIR NET Cut Off 2020 for Junior Research Fellowships (JRF)

YEAR UR (%) EWS (%) OBC (%) SC (%) ST (%) PwD (%)
FEB 2022 52.75 46.25 45.50 36.25 27.25 25.00
NOV 2020 50.50 44.50 43.25 33.25 25.50 25.50
DEC 2019 55.25 50.50 47.50 39.75 29.50 25.00
JUN 2019 47.75 36.25 41.75 34.25 28.00 25.00
DEC 2018 57.75 - 49.75 40.25 30.25 25.50
JUN 2018 48.00 - 41.00 33.50 25.25 25.00

NTA CSIR NET Cut Off 2020 for Lecturership (LS)

YEAR UR (%) EWS (%) OBC (%) SC (%) ST (%) PwD (%)
FEB 2022 47.48 41.63 40.95 32.63 25.00 25.00
NOV 2020 45.45 40.05 38.92 29.92 25.00 25.00
DEC 2019 49.73 45.45 42.75 35.78 26.55 25.00
JUN 2019 42.98 33.00 37.58 30.83 25.20 25.00
DEC 2018 51.98 - 44.78 36.23 27.23 25.00
DEC 2018 43.20 - 36.90 30.15 25.00 25.00